misja

Antytektura – przeciw architekturze „tekturowej”, tandetnej, egoistycznej, krótkowzrocznej, nieprzemyślanej. Przeciw architekturze przedkładającej estetykę nad funkcjonalność, własne gusta projektanta nad potrzeby użytkowników i okolicznych mieszkańców, a użytkowników redukującej do osób młodych i sprawnych, z pominięciem osób niepełnosprawnych, starszych, czasowo chorych i z małymi dziećmi. Przeciw projektowaniu kończącemu się na wybudowaniu obiektu, bez uwzględnienia starzenia się poszczególnych materiałów jak i całego budynku.

Audyt dostępności architektonicznej jest krokiem ku zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.