prawo przewozowe

[fragmenty wybrane pod względem barier architektonicznych]

Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272

USTAWA

z dnia 15 listopada 1984 r.

Prawo przewozowe

(…)

Rozdział 2. Przewóz osób i przesyłek bagażowych

(…)

Art. 14. 1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

2. Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

(…)

Cały tekst dostępny na stronie sejmu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840530272