audyty

Przedmiotem audytu dostępności architektonicznej jest budynek i jego otoczenie. Celem zaś zidentyfikowanie barier architektonicznych oraz zaproponowanie ich usunięcia bądź złagodzenia.