audyty

Audyt dostępności architektonicznej – ekspertyza, której celem jest zidentyfikowanie barier architektonicznych oraz zaproponowanie ich usunięcia bądź złagodzenia. Zakres może być różny, ale najlepiej aby obejmował zarówno sam budynek jak i jego otoczenie. Różny może być także zakres uwzględnionych typów osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome, czasowo chore, starsze, opiekunowie z małymi dziećmi w wózkach itp.). Jednak im szerszy, tym pełniejszy obraz. W procesie tworzenia audytu powinna uczestniczyć osoba ze szczególnymi potrzebami jako tester, aby zapewnić właściwą perspektywę.